Polska diaspora

Polska diaspora

Polska, mimo że jest jednym z najmniej zróżnicowanych etnicznie narodów w Europie i na świecie, jest z drugiej strony silnym motorem wieloetniczności… w innych krajach. Polska społeczność za granicą jest uważana za jedną z największych i najbardziej rozproszonych na świecie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych szacuje, że za granicą mieszka obecnie około 18-20 mln osób polskiego pochodzenia, głównie w Ameryce Północnej i Południowej (12 mln) oraz w Europie Zachodniej (4 mln).

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko osoby urodzone w Polsce i mieszkające za granicą, liczby te są oczywiście znacznie niższe. Według Światowego Raportu Migracyjnego ONZ, około 4,5 miliona Polaków mieszka obecnie w innym kraju, co czyni ich 12. największą diasporą na świecie w liczbach bezwzględnych. Wielka Brytania, gdzie mieszka 850 000 Polaków, jest głównym celem ich podróży, a następnie Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone i Irlandia.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej tym liczbom. Oczywiście, polska diaspora pozostaje daleko w tyle za indyjską (15 milionów obywateli żyjących na obczyźnie), meksykańską (12 milionów), rosyjską czy chińską (po 10 milionów), by wymienić tylko kilka z nich. Największe diaspory mają jednak niewielki udział w ogólnej liczbie ludności danego kraju: emigranci krajowi stanowią 1,2% ludności Indii, 0,8% Chin, 4,4% Bangladeszu i 3% Pakistanu. Z kolei polscy emigranci stanowią prawie 12% ogółu ludności, co czyni ją jedną z największych diaspor per capita na świecie, ustępującą jedynie krajom ogarniętym wojną, takim jak Syria (30%), Afganistan (14%) czy Ukraina (13%).

Imigracja